پنکه سقفی

پنکه سقفی تاثیر بسیار خوبی در چرخش هوای اتاق دارد و علاوه‌ بر خنک کردن، تهویه اتاق را هم در حد قابل قبولی انجام می‌دهد. این پنکه‌ها معمولاً از سه تا ده پره تشکیل شده و با موتور فن به چرخش در می‌آید. در پنکه‌های جدید یک یا چندین جای لامپ تعبیه شده که علاوه بر تهویه اتاق، لوستری با ایده‌ای متفاوت به حساب می‌آید.

ایده‌های بیشتر