DEED

فرش بافت

فرش بافت‌دار به فرشی گفته می‌شود که از کنارهم قرار گرفتن نوار‌های بافته شده تشکیل می‌شود و معمولا به شکل بیضی یا دایره می‌باشد. ابعاد این فرش‌ها به دلیل این که معمولا با دست بافته می‌شوند خیلی بزرگ نبوده و بیشتر جنبه‌ی تزیینی دارد. متریال یا جنس الیاف به کار رفته در این فرش‌ها تنوع زیادی دارد اما معمولا الیاف طبیعی مورد پسند‌تر می‌باشد. این فرش‌ها به دلیل دست‌بافت بودن به فضا حال و هوایی روستایی و قدیمی داده و با توجه به تنوع رنگی آنها با انواع فضا‌ها و رنگ‌ها ست می‌شوند.