DEED

ایوان پاییزی

هنگام دکوراسیون ورودی و ایوان به سبک پاییزی از رنگ‌‌هایي مثل نارنجی، زنگار و زرد طلایی باید به کار گرفته می‌شوند. گرچه می‌‌توان از رنگ‌‌هاي قهوه‌اي، قرمز و قهوه‌اي متمایل به زرد نیز بهره گیری کرد. کارهای هنری پاییزی می‌‌توانند بی درنگ حال و هوای پاییزی به خانه بدهند. از طرفی فصل پاییز، فصل کدوحلوایی هست که با بهره گیری از این میوه خوش‌مزه و دیدنی در ایوان، خانه را به سبک پاییز تزئین کرد.

ایده‌های بیشتر