DEED

اتاق‌خواب بچه

در طراحی اتاق بچه آنچه اهمیت دارد جنسیت و سلیقه‌ی کودک است. از مهم‌ترین نکاتی که در طراحی اتاق بچه مورد توجه است امنیت اتاق و استاندارد بودن وسایل موجود در آن است. رنگ‌های مورد استفاده در اتاق بچه و کودک تنوع بسیار دارد و انواع طیف‌های رنگی اعم‌از تیره یا روشن یا حتی تم‌های فانتزی و کاغذ دیواری‌های طرح‌دار را در بر‌ می‌گیرد. همچنین استفاده از حداقل وسایل و ایجاد یک فضای خالی جهت بازی و حرکت کودک در اتاق از‌جمله مواردی است که در چیدمان وسایل در اتاق کودک به آن توجه می‌شود.