DEED

خلوتگاه مردانه

اتاق استراحت آقایان به فضایی در خانه گفته می‌شود که مخصوص مردان خانه می‌باشد که آن فضا را کاملا طبق نظر و سلیقه خود چیدمان کنند و تنها مورد استفاده مردان و دوستان آن‌ها قرار می‌گیرد. این فضا به صورت گاراژ، اتاق اوقات فراغت، اتاق تلویزیون در زیر زمین و یا خانه درختی ایجاد می‌شود. طراحی این فضا ممکن است به دلیل تضاد با سلیقه زن خانه در تقابل کامل با سایر فضاهای خانه باشد. ایجاد اتاق استراحت آقایان دارای اهداف متعددی است. این فضا مکانی برای تنها بودن، سرگرمی و معاشرت با دوستان است. این مکان تقریباً مختص مردان برای تماشای مسابقات ورزشی، بازی های ویدئویی یا معاشرت با دوستان است.