DEED

بازسازی

تغییر محل و یا مکان زندگی، محیط کار، و در کل فضاهایی که برای افراد تکراری است می‌تواند تنوع خوبی محسوب شود. اما گاهی نمی‌توان این تغیرات را به صورت کلی ایجاد کرد، به عنوان مثال از یک خانه به خانه‌ای دیگر نقل مکان کرد و یا از محله‌ای به محله دیگر رفت. اما می‌شود این تغییرات را به واسطه بازسازی محل کار و یا محیط خانه به وجود آورد و آن حس تازگی و نو شدن را دریافت کرد. حدود برآورد هزینه ‌بازسازی داخلی و خارجی و مشورت با معمار با تجربه و طراح دکوراسیون داخلی از نکات مهمی است که در بازسازی خانه می‌توان به آن اشاره کرد.