DEED

لاو سیت

مبل دونفره عاشقانه مبل یا صندلی به اندازه‌ای عریض می‌باشد که دو نفر به راحتی یا عاشقانه کنار هم بنشینند. مبل لاوسیت همان کاناپه دو نفره می‌باشد که مناسب آپارتمان‌های کوچک و برای فضاهای بلااستفاده مناسب می‌باشد. مبل لاوسیت یک نوع سمبل خاص خارجی و در حقیقت غربی است که فلسفه اولیه آن‌ها نسبت به استفاده و کاربرد امروزی آن‌ها با یکدیگر متفاوت است. برای لاوسیت‌ها عناوین مختلفی مانند مبل عاشقانه، مبل عاشقانه‌ها و موارد این چنینی استفاده می‌شود که همه آن‌ها در نهایت به یک نوع صندلی یا مبل خاص می‌رسند که دو نفر امکان نشستن کنار همدیگر را دارند. در حقیقت مبل لاوسیت دو صندلی چسبیده به هم است که دو فرد را بصورت رو در روی هم قرار می‌دهد.