DEED

فرش قلاب‌دوزی

قلاب‌دوزی نوعی هنر است که در آن فرش‌ها با کشیدن حلقه‌های نخ یا پارچه از طریق یک بافت محکم مانند پارچه کتانی یا تار فرش ساخته می‌شوند. حلقه‌ها با استفاده از قلابی که برای قلاب‌دوزی در دسته که معمولاً چوبی است نصب شده و به عنوان اهرم عمل می‌کند کشیده می‌شوند. در مقابل، قلاب قفل با استفاده از یک قلاب لولایی از تکه‌های کوتاه و از قبل برش خورده نخ یک توده گره‌دار تشکیل می‌دهد. این هنر جهت ایجاد طرح‌های متنوع بر روی فرش‌ها کاربرد دارد و امروزه به دلیل مورد توجه قرار گرفتن فرش‌ها با طرح‌های گوناگون بر روی آن بیش از پیش کاربرد دارد.