جای مایع دستشویی

امروزه جای مایع دستشویی تنوع و انواع بسیار دارد. در حمام‌ و سرویس‌های بهداشتی مدرن‌تر انواع برقی آن دیده می‌شود که سنسور حرکتی داشته و انواع جدید این جامایعی‌ها را شامل می‌شوند. اما به طور کلی این جامایعی‌‌ها جزو لوازم جانبی حمام به‌شمار رفته و طرح و شکل آنها با طراحی کلی حمام باید هارمونی و تطبیق داشته باشد. از انواع دیگر این جا مایعی‌ها که تکنولوژی ساده‌تری دارند انواع نصب شونده‌ها به دیوار و انواع ساده آن‌ها وجود دارد. که رنگ و جنس‌های مختلفی نیز برای هماهنگ شدن با دیزاین حمام وجود دارد.

ایده‌های بیشتر