خانه به همراه پنجره

۸۱ ایده ، ذخیره شده توسط باران ایرانی

ایده‌هایی درباره‌ی خانه به همراه پنجره، باکس های چوبی پشت پنجره سبک کاتج، جعبه های گلدان پشت پنجره خانه و گلدان های پنجره ای سبک خانه مزرعه ای را در اینجا مشاهده کنید.