DEED

تمیز کردن کف پوش های بتونی

۷۰ ایده، ذخیره شده توسط محمدحسين اسدی. ایده‌هایی درباره‌ی تمیز کردن کف پوش های بتونی، نحوه تمیز کردن کف های بتونی، زیرزمین کف بتونی و طبقات بتن را در اینجا مشاهده کنید.