DEED

معماری راه پله مارپیچ

۱۰۱ ایده، ذخیره شده توسط سهيل دهقان. ایده‌هایی درباره‌ی معماری راه پله مارپیچ، راه پله مارپیچی محصور، طراحی راه پله مارپیچ و راه پله مارپیچ به اتاق زیر شیروانی را در اینجا مشاهده کنید.