DEED

کف های با اسپری رنگ شده

۷۱ ایده، ذخیره شده توسط سهيل مختاری. ایده‌هایی درباره‌ی کف های با اسپری رنگ شده، اسپری های جلادهنده رنگ و نقاشی کف کاشی را در اینجا مشاهده کنید.