DEED

درب بازسازی شده دست ساز

۹۰ ایده، ذخیره شده توسط آسنا رسولی. ایده‌هایی درباره‌ی درب بازسازی شده دست ساز، پروژه‌های استفاده مجدد از درب، درهای بازسازی شده قدیمی و دیوار ایجادشده از درب بازیافتی را در اینجا مشاهده کنید.