DEED

دیوارهای ماسه ای

۷۲ ایده، ذخیره شده توسط ساميار کیانی. ایده‌هایی درباره‌ی دیوارهای ماسه ای، کاغذ دیواری گلدار حمام، نحوه هموار کردن دیوارهای زبر و هموار کردن دیوار های زبر را در اینجا مشاهده کنید.