نرده ها و نقاشی شده

۱۰۵ ایده ، ذخیره شده توسط النا نصیری

ایده‌هایی درباره‌ی نرده ها و نقاشی شده، پله های رنگی با تزئینات سفید، نرده های راه پله نقاشی شده و نرده های راه پله ی رنگ شده را در اینجا مشاهده کنید.