شلف‌های عکس

۳۳ ایده ، ذخیره شده توسط نورا پاشانسب

ایده‌هایی درباره‌ی شلف‌های عکس، قفسه های کتاب دیواری، قفسه‌های معلق چوبی و تابلوهای دیواری با قفسه ها را در اینجا مشاهده کنید.

ایده‌ای در دید