DEED

تزئین فضاهای کوچک

۹۷ ایده، ذخیره شده توسط پریشاد محسنی. ایده‌هایی درباره‌ی تزئین فضاهای کوچک، نظم دهنده فضای کوچک و فضای کوچک زندگی را در اینجا مشاهده کنید.