DEED

نحوه ساخت تاج تخت دکمه دار

۹۶ ایده، ذخیره شده توسط حسين میری. ایده‌هایی درباره‌ی نحوه ساخت تاج تخت دکمه دار، نحوه ساخت تاج تخت رویه کوبی شده، تشک دار کردن تاج تخت و ایده های تاج تخت تودوزی شده را در اینجا مشاهده کنید.