سرویس بهداشتی در نیم طبقه

۶۷ ایده ، ذخیره شده توسط محمدياسين مهدوی

ایده‌هایی درباره‌ی سرویس بهداشتی در نیم طبقه و ایده های طراحی میان اشکوب را در اینجا مشاهده کنید.