DEED

روکش های خورشیدی روی بام

۵۰ ایده، ذخیره شده توسط پریشاد اشرفی. ایده‌هایی درباره‌ی روکش های خورشیدی روی بام و سایبان حیاط خلوت دست ساز را در اینجا مشاهده کنید.