کرکره های چوبی پنجره

۷۶ ایده ، ذخیره شده توسط ابوالفضل جاوید

ایده‌هایی درباره‌ی کرکره های چوبی پنجره، پوشش پنجره های پانسیون، کشیدن کرکره ی درب و بازسازی پنجره های تراس را در اینجا مشاهده کنید.