DEED

دکوراسیون فضای کوچک

۹۳ ایده، ذخیره شده توسط علی خلیلی. ایده‌هایی درباره‌ی مبلمان برای فضاهای کوچک، آپارتمان های فضای کم، فضای کوچک و آپارتمان کوچک دنج را در اینجا مشاهده کنید.