سبک آشپزخانه دهه ۱۹۴۰

۶۱ ایده ، ذخیره شده توسط مائده حقیقی

ایده‌هایی درباره‌ی سبک آشپزخانه دهه ۱۹۴۰ و دستگیره کابینت آشپزخانه را در اینجا مشاهده کنید.