DEED

کاغذ دیواری بر روی دیوارهای بافت دار

۹۲ ایده، ذخیره شده توسط آيهان مرادی. ایده‌هایی درباره‌ی کاغذ دیواری بر روی دیوارهای بافت دار، کاغذ دیواری طرح بافت تکسچر، نحوه کاغذ دیواری دیوارهای زبر و طرح های کاغذ دیواری را در اینجا مشاهده کنید.