DEED

اتاق تی وی به سبک همپتون

۸۲ ایده، ذخیره شده توسط رها مهرگان. ایده‌هایی درباره‌ی اتاق تی وی به سبک همپتون و نحوه ساخت کنسول تلویزیون را در اینجا مشاهده کنید.