DEED

داخلی به سبک استعماری انگلیس

۱۱۷ ایده، ذخیره شده توسط سبحان مسیحا. ایده‌هایی درباره‌ی داخلی به سبک استعماری انگلیس، سبک استعماری انگلیسی، اتاق خواب سبک هند غربی و آشپزخانه سبک استعماری انگلیس را در اینجا مشاهده کنید.