DEED

میز آشپزخانه گرد

۹۷ ایده، ذخیره شده توسط اميرعباس هخامنش. ایده‌هایی درباره‌ی میز آشپزخانه گرد، میز ناهار خوری گرد و میز دایره ای سبک فارم هاوس را در اینجا مشاهده کنید.