DEED

نحوه لکه گیری کف بتونی

۸۲ ایده، ذخیره شده توسط آيهان نوروزی. ایده‌هایی درباره‌ی نحوه لکه گیری کف بتونی، طبقه بتونی خانه مزرعه، طبقات بتن و کف بتونی رنگ شده را در اینجا مشاهده کنید.