DEED

تمیز کردن تاج تخت

۹۳ ایده، ذخیره شده توسط مليكا صالحی. ایده‌هایی درباره‌ی تمیز کردن تاج تخت، نحوه تمیز کردن تاج تخت روکش دار تکمه ای، سر تخت روکش مخملی و تاج تخت تودوزی شده تخت دو نفره را در اینجا مشاهده کنید.