DEED

آشپزخانه اوپن

۱۰۹ ایده، ذخیره شده توسط فاطمه حاتمی. ایده‌هایی درباره‌ی آشپزخانه اوپن، پلان باز آشپزخانه، نقاشی زنده زندگی و لوازم داخلی آشپزخانه را در اینجا مشاهده کنید.