DEED

میزهای سیمانی مصنوعی

۷۹ ایده، ذخیره شده توسط آرين بهمنی. ایده‌هایی درباره‌ی میزهای سیمانی مصنوعی، میزهای بتنی مصنوعی، حمام بتونی مصنوعی و میز های بتونی مرمر را در اینجا مشاهده کنید.