نرده های سفید

۴۲ ایده ، ذخیره شده توسط النا منصوری

ایده‌هایی درباره‌ی نرده های سفید و راه پله چوبی را در اینجا مشاهده کنید.