DEED

کف های سیاه رنگ شده

۷۹ ایده، ذخیره شده توسط كوثر نیک پی. ایده‌هایی درباره‌ی کف های سیاه رنگ شده، کف نقاشی شده آشپزخانه، نحوه رنگ آمیزی زمین و کف نقاشی شده را در اینجا مشاهده کنید.