DEED

استفاده مجدد صندلی

۸۲ ایده، ذخیره شده توسط هانا پاشانسب. ایده‌هایی درباره‌ی استفاده مجدد صندلی، مبلمان چند منظوره به سبک وینتیج و بازسازی مبلمان عتیقه را در اینجا مشاهده کنید.