DEED

درب محافظ سیاه

۸۶ ایده، ذخیره شده توسط ماهان اسماعیلی. ایده‌هایی درباره‌ی درب ضدطوفان سیاه، درهای توری لارسون، درب خارجی همراه با درب محافظ بوران و ایده های درب توری را در اینجا مشاهده کنید.