DEED

اختراعات و گجت های جالب

۱۷ ایده، ذخیره شده توسط فاطمه زهرا رادمنش. ایده‌هایی درباره‌ی اختراعات و گجت های جالب، اختراعات خیلی جالب، اختراعات جالب خودساز و وسایل آشپزخانه شگفت انگیز را در اینجا مشاهده کنید.