DEED

نورپردازی مدرن بیرونی

۹۶ ایده، ذخیره شده توسط آرين بابایی. ایده‌هایی درباره‌ی نورپردازی مدرن بیرونی، نورپردازی نمای بیرونی مدرن، نور پردازی نمای خارجی خانه و چراغ های فضای باز روی عرشه را در اینجا مشاهده کنید.