DEED

رنگ های مبلمان قدیمی

۹۰ ایده، ذخیره شده توسط ثنا حبیبی. ایده‌هایی درباره‌ی رنگ های مبلمان قدیمی، نحوه نقاشی مبلمان قدیمی، دکوراسیون داخلی عتیقه و مبلمان وینتیج را در اینجا مشاهده کنید.