DEED

هموار کردن دیوار های زبر

۷۳ ایده، ذخیره شده توسط بنيامين نجفی. ایده‌هایی درباره‌ی هموار کردن دیوار های زبر، چگونه می توان دیوارهای بافتدار را صاف کرد، صاف کاری دیوارهای زبر و دیوارهای ماسه ای را در اینجا مشاهده کنید.