DEED

استفاده مجدد از نظم دهنده های روزنامه

۶۸ ایده، ذخیره شده توسط آيدا رحمانی. ایده‌هایی درباره‌ی استفاده مجدد از نظم دهنده های روزنامه و نظم دهنده پارچه ای دیوار را در اینجا مشاهده کنید.