DEED

کفسازی با تخته چندلایی از چوب بلوط

۸۷ ایده، ذخیره شده توسط آوا مومنی. ایده‌هایی درباره‌ی کفسازی با تخته چندلایی از چوب بلوط، عایق بندی کف پوش چوبی، زمین تخته سه لا و اپوکسی روی کف تخته سه لا را در اینجا مشاهده کنید.