DEED

طرح‌های کاغذ دیواری

۷۶ ایده، ذخیره شده توسط آرين معصومی. ایده‌هایی درباره‌ی طرح های کاغذ دیواری، دیوار سبز، طرح های هندسی دیوار و بافت دیوار حمام را در اینجا مشاهده کنید.