DEED

نقشه های زیر شیروانی 10x16

۳۹ ایده، ذخیره شده توسط طاها کشانی. ایده‌هایی درباره‌ی نقشه های زیر شیروانی 10x16، طرح های اتاقک چوبی 16x20، نقشه های 16x24 کلبه و نقشه های آلونک ۸×۱۶ را در اینجا مشاهده کنید.