DEED

کفسازی با تخته چند لا

۴۶ ایده، ذخیره شده توسط هادی نعمتی. ایده‌هایی درباره‌ی کفسازی با تخته چند لا، تخته سه لا کف، کف تخته سه لا او اس بی و ایده های پارکت کف را در اینجا مشاهده کنید.