DEED

اتاق غذاخوری سنتی

۴۰ ایده، ذخیره شده توسط سارينا علیزاده. ایده‌هایی درباره‌ی اتاق غذاخوری سنتی، اتاق غذاخوری رسمی و میز آشپزخانه سنتی را در اینجا مشاهده کنید.