DEED

سازماندهی زیر روشویی سرویس بهداشتی

۸۲ ایده، ذخیره شده توسط پرهام طهماسبی. ایده‌هایی درباره‌ی سازماندهی زیر روشویی سرویس بهداشتی، نحوه سازماندهی زیر سینک ظرفشویی، نظم دهنده زیر سینک ظرفشویی و نظم‌دهی سینک ظرفشویی را در اینجا مشاهده کنید.