آباژر بوهو خودساز

۳۶ ایده ، ذخیره شده توسط حلما شعبانی

ایده‌هایی درباره‌ی آباژر بوهو خودساز، آباژور بوهو، آباژور خیزران با خلاقیت فردی ساخته شده و چراغ بوهو را در اینجا مشاهده کنید.

ایده‌ای در دید
ایده‌ای در دید