DEED

ایوان پشتی کوچک

۹۸ ایده، ذخیره شده توسط مهرسا شیرازی. ایده‌هایی درباره‌ی ایوان پشتی کوچک، ورودی سرپوشیده کوچک و طراحی بالکن کوچک را در اینجا مشاهده کنید.