DEED

اتاق مراقبه به سبک بوهو

۹۶ ایده، ذخیره شده توسط آيلين خسرو شاهی. ایده‌هایی درباره‌ی اتاق مراقبه به سبک بوهو، اتاق دنج یوگا، اتاق یوگای دست ساز و اتاق مراقبه سبک بوهمین را در اینجا مشاهده کنید.